Malangnya, anda tidak boleh mengaktifkan semula akaun setelah anda menamatkan langganan Omni. Anda perlu mendaftar semula dengan kami.