Setelah penamatan berlaku, akaun juga dikeluarkan dari pangkalan data kami. Oleh itu, kami tidak akan dapat mengaktifkan semula akaun apa pun setelah akaun tersebut ditamatkan. Walau bagaimanapun, kami akan dengan senang hati membantu anda membuat akaun baru.


Untuk mengelakkan penamatan yang tidak diingini, adalah idea yang baik untuk memastikan kad anda


  1. Belum tamat

  2. Mempunyai dana yang mencukupi dan dalam had kreditnya

Anda boleh melihat rancangan langganan kami di sini

Omni Hotline Subscription Plans

Anda boleh menghubungi kami di support@omnihotline.my dan kami akan membantu anda mendaftar anda untuk mendapatkan akaun baru dan memberi anda lebih banyak maklumat untuk mengelakkan penangguhan atau penamatan pada masa akan datang.