Untuk menukar kata laluan, pergi ke aplikasi Omni: 

Settings > Account settings > Change password


Untuk menetapkan kata laluan, tekan halaman papan pemuka Omni di sini dan pergi ke ‘Terlupa Kata Laluan’. Anda perlu mengisi alamat e-mel anda dan arahan selanjutnya akan dihantar melalui e-mel anda.