Bilangan sambungan yang ada boleh gunakan adalah berdasarkan kepada pelan yang anda telah pilih. Untuk setiap sambungan, anda boleh sambung sebanyak 50 nombor telefon.