Boleh! Anda boleh menggunakan aplikasi Omni asalkan anda mempunyai akses ke Wi-Fi dan/atau telefon data.