Harap maaf, anda tidak boleh menyambung Omni ke telefon IP buat masa terkini.